נגישות

הצהרת נגישות לאתר האינטרנט הסדרי הנגישות בקניון עופר רמת אביב: בקניון קיימות חניות נכים לרכב רגיל ולרכב גבוה. הכניסה לחניה לרכב נכים גבוה היא מכניסת הגן, ברחוב ברזיל. החניון בקניון בתשלום. לרכבי נכים ינתנו 3 שעות ראשונות חניה חינם, בהצגת … Continued